mgr inż. Bartłomiej Harwas

Prezes Zarządu
  • Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym Kierunek Elektroenergetyka.
  • Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa zarejestrowany pod nr MAZ/IE/0085/06
  • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAZ/POOE/0419/05
  • Uprawnienia eksploatacji i dozoru oraz do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych E i D
  • Uprawniony Audytor Energetyczny zarejestrowany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pod nr 16062

mgr inż. Marcin Waszczuk

Członek Zarządu
  • Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym Kierunek Elektroenergetyka.
  • Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa zarejestrowany pod nr MAZ/IE/0061/15
  • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAZ/POOE/0554/14
  • Uprawnienia eksploatacji i dozoru oraz do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych E i D