Najciekawsze realizacje.

Ostatnio zrealizowane inwestycje

    Oddział Warszawa.    Przyłączenia nowych odbiorców oraz modernizacje sieci elektroenergetycznych.

Małopole gm. Dąbrówka. Kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych oraz infrastruktury energetycznej.

Warszawa ul. Marsa/Tytoniowa. Techniczna obsługa inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych

Różne lokalizacje. Obsługa inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych.

Różne lokalizacje. Obsługa inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych.

 

 

Obsługa inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych.

 

 

Modernizacja instalacji elektrycznych w zabytkowym obiekcie oświatowym.